Start

KDC’s

DAC

Woonvoorzieningen

Logeren/Crisis

MCG Dagopvang

Snoezeltheek

Contact

Vacatures

Links

DWRP Zorggroep

Doorzettingsvermogen, Wilskracht, Resultaat, Plezier

Correspondentieadres:

DWRP Zorggroep

Postbus 71214

1008 BE Amsterdam

Telefoon: (020) 646 25 82

Fax: (020) 646 50 79

E-mail: info@dwrp.nl

Gespecialiseerd in autisme, gedragsproblematiek,  MCG kinderen-volwassenen

 

Reeds 23 jaar specialistische begeleiding van volwassenen en kinderen vanaf 0 jaar

 

Dagactiviteitencentra voor volwassenen, speciale aandacht voor autisme

Woonvoorzieningen voor volwassenen en (MCG/NAH) kinderen

Logeerhuis voor MCG/NAH kinderen, thuisbegeleiding

Altijd kleine groepen, één op één begeleiding mogelijk

Oefenen en behouden  (schoolse) vaardigheden, iedereen kan zich ontwikkelen

In het kader van Passend Onderwijs zijn er contacten met verschillende scholen

Aanwezig:

AVG, verpleegkundige, fysiotherapeute, logopediste, ergotherapeute, gedragsdeskundige

Contact met visio, eetteams, tandarts, dietiste en diverse vaste specialisten

Wij werken met de IBGM (Individuele Begeleiding Gedrags Methode)

Verhuur snoezelruimten       aangepast spelmateriaal       cursussen

PAS-Therapie  Pijnbestrijdingcentrum D.W.R.P.  Snoezeltheek  Geriatrie

zorginstelling

voor bezoekers uit Amsterdam - Amstelveen - Aalsmeer

en omliggende regio's

DWRP Zorggroep beheert ook Snoezeltheek D.W.R.P., verhuur aangepast spelmateriaal, snoezelruimten, cursussen en pijnbestrijding. 

woonvoorzieningen

volwassennen en MCG kinderen Amstelveen

U kunt ook bij ons terecht voor voedingsadvies fysiotherapie logopedie ergotherapie

Persoonlijke Verzorging

Verpleging

Begeleiding groep en individueel

Behandeling

 Logeren / Verblijf

Locatie Aalsmeer

Logeerhuis MCG kinderen

Kantooradres:

DWRP Zorggroep

Terschellingstraat 2-6

1181 HK Amstelveen

 

sinds 1996

Locatie Amstelveen

N

A

A

R

 

V

A

C

A

T

U

R

E

S

Wij zijn aangesloten bij:

Klachtenportaal ZORG

HKZ geldig voor MKD, DAC en woonvoorziening