Start

KDC’s

DAC

Woonvoorzieningen

Logeren/Crisis

Zwemmen

Snoezeltheek

Contact

Vacatures

Links

Stichting D.W.R.P.

Doorzettingsvermogen, Wilskracht, Resultaat, Plezier

(Medische) Kinderdagcentra

specialistische Jeugdhulp

Locaties Amstelveen– Aalsmeer

Plaatsing: Het uitgangspunt is kleine groepen met vier tot vijf kinderen en drie deskundige begeleiders. Indien intensieve  begeleiding nodig is zal er ėėn op ėėn gewerkt worden, zonodig buiten de groep. Vanzelfsprekend tellen de fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en andere hulpverleners niet mee als begeleider. Door personeel op een aantal vakgebieden aan te trekken kan aan elke hulpvraag voldaan worden, daarnaast volgt het personeel de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied op de voet, zij blijven zo op de hoogte van nieuwe inzichten.

Locaties: De begeleiding vindt in ruime gebouwen plaats op verschillende locaties. De opzet is dat ieder kind genoeg ruimte heeft en dat toch de huiselijke sfeer gehandhaafd kan blijven waarbij de inrichting op de kinderen is afgestemd,  alle benodigde materialen aanwezig kunnen zijn en de individuele benadering en begeleiding het meest tot haar recht kan komen.

Dagprogramma: Belangrijk is de individu, elk kind heeft een op hem of haar afgestemd programma waarbij de (leer)activiteiten/ontwikkeling echter wel in de groep plaats kunnen vinden. De mogelijkheid bestaat echter om ook buiten de groep te werken zoals bij de onderdelen educatie en ontwikkeling. Ook kinderen die door hun handicap meer rust nodig hebben kunnen op bepaalde momenten even buiten de groep zijn. Deze manier van werken maakt het mogelijk dat elk kind zich op zijn/haar manier thuis kan voelen en toch in contact komt met andere kinderen. Programma’s om vaardigheden te behouden en ontwikkelingsprogramma’s in welke vorm dan ook, worden per kind aangeboden en samen met de ouders vastgelegd in een zorgplan. Dit zorgplan wordt in overleg met de ouders en eventueel betrokken disciplines bijgesteld. Op deze manier kan het kind zijn aangeleerde vaardigheden behouden of zich maximaal ontwikkelen. Er is volop aandacht voor de begeleiding en, indien mogelijk, de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

De kinderen: In Amstelveen en Aalsmeer  staan de KDC’s voor kinderen met veelal een extra hulpvraag. Er zijn plaatsingsmogelijkheden voor baby/peuters en voor de oudere kinderen. Op dit moment zijn de bezoekers in de leeftijd van 2 tot 18 jaar. Bezoekers ongeacht de leeftijd en (medische) handicap zijn bij de stichting welkom. Speciale aandacht is er voor kinderen met eetproblemen.

 

Ontwikkelingsbegeleiding: Omdat het vooral voor jonge kinderen zeer belangrijk is dat er op een speelse manier ontwikkelingsmogelijkheden worden aangeboden krijgen alle kinderen die het Kinderdagcentrum van Stichting D.W.R.P. bezoeken van een speciaal daarvoor aangestelde spelleidster dagelijks hun “speluurtje” aangeboden. Deze activiteit kan bestaan uit een combinatie van spel-, muziekactiviteiten en leermomenten met daarin verwerkt logopedie en fysiotherapie. Met behulp van diverse methodes, zoals een ontwikkelings-programma geschreven voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, worden de vorderingen van het kind nauwkeurig bijgehouden. De spelbegeleiding maakt deel uit van het individuele zorgplan hetgeen voor elk kind in samenwerking met de ouders is opgesteld en regelmatig geëvalueerd wordt. Voor elk kind is er een stimuleringsprogramma, voor de ėėn is muziek belangrijk en het ontdekken van het lichaam terwijl de ander al toe is aan een uitgebreider communicatie programma waarbij foto’s of picto’s gebruikt worden. Vanzelfsprekend is de lichaams- en gesproken taal in alle stadia van ontwikkeling van belang daarom worden deze facetten dan ook bij alle gedeelten van het ontwikkelingsprogramma betrokken. Het aangeboden programma wordt veelal individueel aangeboden in de snoezelruimte of in een rustig lokaal. Ook is het mogelijk, als blijkt dat een kind dit prettiger vindt, het programma in de groep aan te bieden. Eventueel kan het programma meerdere keren per dag herhaald worden als blijkt dat het kind zich hierbij prettiger voelt. Er wordt gestimuleerd en geoefend op het niveau van het kind. De stichting heeft in het kader van Passend Onderwijs contacten met verschillende scholen.

 

Materialen: Spel- en ontwikkelingsmaterialen zijn aanwezig, zo zijn er een spiegelhuis, waterbed, sta-orthese, evenwichtplank, ontwikkelingscomputer, verschillende fysiotherapie materialen, bedbox, aangepaste schommel en educatiematerialen. Tevens zijn  er snoezelruimten van ruim 300 m2 waar het kind heerlijk kan ontspannen en/of geactiveerd kan worden. Voor het kind wat geen prikkels aankan is er een speciale ruimte waar prikkels tot het minimum beperkt worden maar waar wel de nodige ontspanning kan worden aangeboden. Als de gezondheid van het kind en het weer het toe laat wordt er elke dag een wandeling gemaakt.

Disciplines: Bij de stichting zijn diverse disciplines aangesloten zoals orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, psychiater, autismeteams, arts, tandarts, diëtist. Het KDC kan hier ook gebruik van maken als dit nodig blijkt. Ouders kunnen vanzelfsprekend ook gebruik blijven maken van hun eigen deskundigen. De stichting heeft in het kader van Passend Onderwijs contacten met verschillende scholen.

 

Vervoer: Kinderen die het KDC bezoeken kunnen gehaald en gebracht worden met eigen vervoer van de stichting, vaste chauffeurs halen zoveel mogelijk op een vast tijdstip de kinderen van huis op en brengen hen ook weer thuis. De rolstoelbussen zijn naast de voorzieningen voor het vervoer van rolstoelen voorzien van aangepaste kinderzitjes. Vanzelfsprekend zijn de bussen uitgerust met telefoon en airco. Chauffeurs hebben kennis van EHBO.

Autisme / gedragsproblematiek: Binnen de stichting is naast de ervaring met alle meest voorkomende handicaps veel ervaring en dus ook aandacht voor autisme en de daarmee samenhangende problematiek. Ook met kinderen bekend met gedragsproblematiek is veel ervaring. Aan specifieke hulpvraag kan voldaan worden.

 

Resultaten: Door de individuele begeleiding zijn er veel positieve resultaten bereikt die elders met de betreffende kinderen niet voor mogelijk werden gehouden. Deze ontwikkelingen kunnen op zowel geestelijk als lichamelijk gebied zijn. Om een kind het juiste programma te kunnen aanbieden is er, naast het regelmatig overleg met de ouders, veel observatie en contact met het kind nodig zodat ook kleine signalen die het  kind afgeeft niet onopgemerkt voorbij gaan.

In ieder geval kunnen wij aan alle kinderen zien dat ze met plezier naar het KDC komen.

Een kind moet een kind kunnen zijn.

 

Openingstijden:

De dagopvang is op werkdagen geopend van 09.30 uur tot 15.30 uur.

Aanmelding: U kunt uw kind via info@dwrp.nl of telefonisch aanmelden, wij maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek, tevens kunnen wij u vertellen over het Persoonsgebonden Budget (PGB) en eventueel behulpzaam zijn bij de aanvraag van het PGB. 

Wij leveren zorg vanuit het PGB of ZIN (Zorg in Natura)., WMO, Jeugdwet en WLZ

Neem met ons contact op voor de aanmeldprocedure.

Voor het kwetsbare kind

de juiste plek voor MCG kinderen

voor kinderen met niet aangeboren hersenletsel

iedereen kan ontwikkelen

ook een baby / peuter groep

de juiste plek voor kinderen die 1 op 1 begeleiding nodig hebben

voor kinderen met  eetproblemen

Verpleging aanwezig

DWRP ZORGGROEP meer dan zorg alleen

 

fysiotherapieruimte

Locatie Amstelveen

Locatie Aalsmeer

300m2 Snoezelruimte

DWRP

ZORGGROEP

sinds 1996