Start

Dagbehandeling kind

DAC

Woonvoorzieningen

Logeren

MCG Dagbehandeling

Snoezeltheek

Contact

Vacatures

Links / Wachtlijst / AVG

DWRP Zorggroep

Doorzettingsvermogen, Wilskracht, Resultaat, Plezier

Dagactiviteitencentra

(Jong) Volwassenen

Opvang: Het uitgangspunt is kleine groepen met maximaal twee à drief zorgvragers en een aantal groepsleiders welke afhankelijk is van de zwaarte van de groep. Indien intensieve begeleiding nodig is zal er 1 op 1 gewerkt worden. Op de volwassenen groep zijn er meestal 3 en bij enkele activiteiten 4 groepsleiders met vier tot vijf zorgvragers. Bij een groot aantal activiteiten is de begeleiding echter 1 op 1.

 

Locaties: De begeleiding vindt in ruime gebouwen plaats op verschillende locaties. De opzet is dat iedere zorgvrager genoeg ruimte heeft en dat toch de huiselijke sfeer gehandhaafd kan blijven waarbij de inrichting op de zorgvragers is afgestemd,  alle benodigde materialen aanwezig kunnen zijn en de individuele benadering en begeleiding het meest tot haar recht kan komen.

 

Dagprogramma: Belangrijk is de persoon, elke zorgvrager heeft een op hem of haar afgestemd programma waarbij de activiteiten echter wel zoveel mogelijk in de groep plaatsvinden. Deze manier van werken bevordert de sociale contacten, het samen ontwikkelen, leren en leven. Leerprogramma’s worden per zorgvrager ontwikkeld en samen met zorgvrager en ouder vastgelegd in een handelingsplan. Dit handelingsplan wordt  regelmatig in overleg met de zorgvrager en / of ouder bijgesteld. Op deze manier kan de zorgvrager zich maximaal ontwikkelen.

Locatie Amstelveen - Aalsmeer

De volwassenen-groep: Reeds in 1996 is DWRP gestart met het realiseren van de opvang van volwassenen.

Op dit moment zijn er activiteiten als tekenen, ecolinetechniek, houtbewerking, koken, bakken, computerlessen, klokken maken, leren klokkijken, tellen en schrijven, klei gieten, keramiek, pottenbakken, tuinieren, fietsen (aangepaste fietsen), werken in de kleding-/sieradenwinkel en wandelen. Daarnaast is er veel aandacht voor de ADL (Zelfredzaamheid) en ontwikkeling en het behouden van het reeds aangeleerde van de zorgvrager. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de zorgvrager. Nieuwe activiteiten kunnen in overleg opgestart worden. Alle activiteiten worden zo uitgevoerd dat iedereen er aan kan deelnemen, in de meeste gevallen met één op één begeleiding. Door de gunstige ligging van de locaties, slechts enkele minuten verwijdert van het Amsterdamse Bos, worden er regelmatig wandelingen gemaakt. De tuinactiviteit vindt plaats op een schooltuinencomplex. Tevens wordt er 1 maal per week gezwommen in het “de Mirandabad” waar de stichting een gedeelte van het bad ter beschikking heeft.

 

Therapeuten: Bij DWRP zijn op oproepbasis diverse disciplines aangesloten zoals orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, consulententeam, psycholoog, psychiater,  autismeteams, (VG)arts en tandarts. Ook kan een ouder er voor kiezen om gebruik te maken van eigen deskundigen of artsen.

 

Plaatsing: In principe zijn er geen redenen om een zorgvrager af te wijzen, door variatie in leeftijd, de kleine groepssamenstelling en het op de individu ingestelde programma past een zorgvrager al snel binnen het profiel van de groep. Indien een zorgvrager op zijn plaats is is er geen maximum leeftijd aan de plaatsing verbonden. Meestal komt de zorgvrager voor de definitieve plaatsing enkele dagen op bezoek om zo te kunnen zien of dit voor hem / haar de juiste plek is.

 

Verkoop producten: In de winkel worden naast kleding, schoenen, sieraden en andere accessoires de producten die op het DAC gemaakt zijn verkocht. Zo is er keramiek te koop waaronder schalen, vazen, en kaarsenstandaards, daarnaast worden de zelfgemaakte ordners, (kerst)kaarten, schilderijen en verpakkingsmaterialen te koop aangeboden. Er is een eigen web-winkel www.enigwinkeltje.nl.

Openingstijden: Het Dagactiviteitencentrum is op werkdagen geopend van 9.30 uur tot 15.30 uur.

 

Aanmelding: Nieuwe deelnemers kunt u via info@dwrp.nl of telefonisch aanmelden, wij maken dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek, tevens kunnen wij u vertellen over en eventueel behulpzaam zijn bij de aanvraag van het PGB. 

Wij leveren zorg vanuit het PGB, WMO, Jeugdwet en WLZ

Neem met ons contact op voor de aanmeldprocedure of kennismakingsgesprek.

DWRP ZORGGROEP meer dan alleen zorg

sinds 1996

28 Jaar

meer dan alleen zorg