Start

Dagbehandeling kind

DAC

Woonvoorzieningen

Logeren

MCG Dagbehandeling

Snoezeltheek

Contact

Vacatures

Links / Wachtlijst / AVG

DWRP Zorggroep

Doorzettingsvermogen, Wilskracht, Resultaat, Plezier

MCG KINDEREN-VOLWASSENEN

Meervoudig complex gehandicapte (MCG, EMG, EMB) kinderen en volwassenen.

DWRP Zorggroep biedt, naast de andere specialistische zorg (zie elders op de website), ook specialistische zorg aan een speciale doelgroep; Kinderen en volwassenen met een extra beperking. Zij hebben een ontwikkelingsachterstand en veelal een motorische beperking. Deze groep wordt heel vaak aangeduid met MCG, EMG of EMB groep.

DWRP richt zich sinds 1996 op deze doelgroep omdat de vraag naar kleine groepen met maximaal vier kinderen en minimaal twee begeleiders steeds groter werd. Ouders gaven aan dat zij elders de nodige aandacht voor hun kind misten. Zij wilden individuele begeleiding voor hun kind zodat de ontwikkeling maximaal gestimuleerd kon worden. Zij waren niet tevreden met grotere groepen en de minimale begeleiding die daar bij hoorde. Ouders en cliŽnten wilden meer betrokken worden bij de samenstelling van het Zorgplan wat voor de cliŽnten wordt opgesteld. Zij kunnen meepraten over hoe aan de zorg voor cliŽnt vorm gegeven wordt. Alle kinderen en ook de volwassenen hebben mogelijkheden. DWRP blijft de ontwikkeling van het kind of volwassene stimuleren, wij geven hier via een vast dagprogramma vorm aan.

DWRP ZORGGROEP meer dan alleen zorg

aanwezig:

AVG

verpleegkundige

fysiotherapeute

logopediste

ergotherapeute

voedingsdeskundige

gedragsdeskundige

overleg met visio

tandarts

sinds 1996

28 Jaar

meer dan alleen zorg

Medewerkers

DWRP werkt uitsluitend met medewerkers met relevante kennis van de doelgroep. Samen met ouders, eventueel cliŽnt, en de deskundigen van DWRP maken wij het Zorgplan waarin wensen zijn opgenomen van cliŽnt en/of ouder/verzorger. De therapeuten geven de behandeling zo veel mogelijk buiten de groep zodat de cliŽnt individuele aandacht krijgt en de aandacht beter vastgehouden kan worden. Wij vinden individuele aandacht en de nodige rustige omgeving bij deze doelgroep zeer belangrijk. De individuele aandacht loopt als een rode draad door het dagprogramma. Op de et kinderdienstencentra is altijd een gespecialiseerd verpleegkundige aanwezig.

Openingstijden:

De specialistische opvang is geopend van 9.30 uur tot 15.30 (woensdag gesloten). Wij werken met een vast dagprogramma met als vaste onderdelen educatie, ontspanning, creatief, therapie, wandelen en/of buiten zijn in de buitenruimte, voorlezen, muziek (luisteren en maken), ontwikkelingscomputer, spelen, actief en ontspannend snoezelen, (fruit) eten/drinken en vanzelfsprekend verschonen. Activiteiten zijn grotendeels individueel maar ook in de groep.

Omdat de groepen klein zijn en de begeleiding grotendeels individueel is werken wij met verticale groepen, dit heeft als voordeel dat kinderen en volwassenen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Voor de rust houden wij de groepen klein en plaatsen wij weinig cliŽnten in een gebouw. Veel MCGíers kunnen niet tegen een drukke omgeving, zij vinden bij DWRP rust en kunnen zich hierdoor maximaal ontwikkelen en ontplooien. Door samenwerking met Barry Emons (aangepast spelmateriaal, bedden en snoezelruimten) beschikt DWRP op alle locaties over zeer grote snoezelruimten. Zo hebben de kinderen en volwassenen de beschikking over een snoezelruimte van meer dan 300 m2. Vanzelfsprekend zijn de groepsruimten ingericht voor de doelgroep.

Programma:

Ieder kind of volwassene heeft een eigen individueel programma waarin wordt ingegaan op de behoeften en ontwikkelings- en ontspanningsdoelen van de cliŽnt. .
De kinderen en volwassenen hebben naast de individuele benadering ook groepsactiviteiten zoals muziek, het beleven van diverse geuren bij aromatherapie, het samen actief en passief snoezelen enz. Er wordt veel gebruik gemaakt aangepast spelmateriaal en hulpmiddelen om kinderen en volwassenen zoveel mogelijk te stimuleren tot ontwikkeling. Hier zijn de grote ingerichte groepsruimte en snoezelruimten uitermate geschikt voor Ook de rest van het gebouw is met aangepast spelmateriaal ingericht evenals de buitenruimte. Op verschillende plekken door het gebouw
hangt spelmateriaal. Hierdoor worden de kinderen uitgedaagd om zich te bewegen.

Diciplines betrokken bij de zorg:

Bij DWRP werken wij samen met een groot aantal disciplines zoals fysiotherapeut, logopediste, ergotherapeut, diŽtiste, tandarts, psycholoog, psychiater, Ook zijn er contacten met Visio en CCE.

Eventueel kunnen wij verwijzen naar een revalidatiearts. Veel ouders geven echter te kennen liever naar hun eigen revalidatiearts te gaan, deze is hun vaak bekend en vertrouwd. Vanzelfsprekend is dit ook mogelijk.

Medewerkers zijn zo geschoold dat zij behandeling van bijvoorbeeld fysiotherapeut en logopedist kunnen overnemen zodat het kind of volwassene dagelijks zijn/haar oefeningen kan doen. Er is altijd een verpleegkundige aanwezig.

Snoezelen met ouders:

Doordat DWRP Zorggroep over een snoezlenruimten beschikt is het mogelijk dat ouders aangeven graag een keer te willen komen snoezelen met hun kind. Ook op zaterdagen is dit mogelijk. U kunt hiervoor een afspraak plannen via onze snoezeltheek. www.snoezeltheek.nl† Alle geÔnteresseerden zijn welkom bij het snoezelen, zoals mensen uit de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en kinderopvang. Aan geÔnteresseerden worden er cursussen gegeven waarbij geleerd wordt hoe alle zintuigen actief bij het snoezelen betrokken en geactiveerd kunnen worden. Dit is actief snoezelen, het tegenovergestelde van het vaak toegepaste passief snoezelen.

Vervoer: Kinderen die de Kinderdienstencentra bezoeken kunnen gehaald en gebracht worden met eigen vervoer van DWRP, vaste chauffeurs halen zoveel mogelijk op een vast tijdstip de kinderen van huis op en brengen hen ook weer thuis.† De rolstoelbussen zijn naast de voorzieningen voor het vervoer van rolstoelen voorzien van aangepaste kinderzitjes. Vanzelfsprekend zijn de bussen uitgerust met telefoon en airco. Chauffeurs hebben kennis van EHBO. Uitgangspunt is dat ouders zelf brengen en halen en ivervoer is niet in elk stadsdeel mogelijk.